مدیر بازرگانی جم ایتالیا می گوید بهران تنها نماینده انحصاری ما در ایران هست و خواهد بود. انزو برتولا در گفتگویی با اتاق خبر آسانسور و پله برقی بهران گفت بهران با امضای این قرار جدید همچنان تنها توزیع کننده و ارائه دهنده محصولات جم ایتالیا در ایران باقی خواهد ماند. وی در ادامه افزود "برای من بهران همانند جم است زیرا مدیران بهران درست مانند ما فکر می کنند. اگر بخواهم کمی فنی تر صحبت کنم باید بگویم که من در بهران تیمی حرفه ای را می بینیم که دارای سال ها تجربه تخصصی است و در کنار کنترل کامل بر بازار ایران دیدی بین المللی را در زمینه صنعت آسانسور دنبال می کند."