فیلتر نتایج
در این گروه ها جستجو کنید
بر اساس قیمت
35000 ریال
480000 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
  • استحکام و مقاومت بالا در برابر ضربه های وارده از اهرم روی کابین
  • دارای فنر چرخشی قوی
  • نصب آسان
  • خرابی های بسیار کمتر نسبت به سایر لیمیت سوئیچ های پروانه ای موجود در بازار
  400,000 ریال
  • استحکام و مقاومت بالا در برابر ضربه های وارده از اهرم روی کابین
  • دارای فنر چرخشی قوی
  • نصب آسان
  • خرابی های بسیار کمتر نسبت به سایر لیمیت سوئیچ های پروانه ای موجود در بازار
  440,000 ریال
  • استحکام و مقاومت بالا در برابر ضربه های وارده از اهرم روی کابین
  • دارای فنر چرخشی قوی
  • نصب آسان
  • خرابی های بسیار کمتر نسبت به سایر لیمیت سوئیچ های پروانه ای موجود در بازار
  420,000 ریال
 • شالتر NF توسط یک تیغه ( نبشی ) 120سانتی تا 200 سانتی که بر روی کابین نصب شده است تحریک می شود.این نوع شالتربه صورت فنری می باشد یعنی تا زمانی که تحت فشار اعمال شده تیغه باشند جریان برق(فرمان)را قطع می کنندو پس از عبور تیغه به محل اصلی خودبازگشته و جریان برق ( فرمان ) وصل میشود.

  145,000 ریال
 • 45,000 ریال