فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
110000 ریال
110000 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
  • شالتر NF توسط یک تیغه ( نبشی ) 120سانتی تا 200 سانتی که بر روی کابین نصب شده است تحریک می شود.این نوع شالتربه صورت فنری می باشد یعنی تا زمانی که تحت فشار اعمال شده تیغه باشند جریان برق(فرمان)را قطع می کنندو پس از عبور تیغه به محل اصلی خودبازگشته و جریان برق ( فرمان ) وصل میشود.

    موجود نیست