فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
2700000 ریال
2700000 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
  • این سنسور درب آسانسور بصورت تمام قد ۲ متری میباشد که به دوطرف درب کابین آسانسور (رو در روی هم) نصب میشود و تا هر وقت که شیئی از جلوی سنسور رد شود این سنسور باعث می شود تا درب بسته نشود و مسافر براحتی داخل کابین آسانسور شود و یا از کابین خارج شود

    موجود نیست