فیلتر نتایج
در این گروه ها جستجو کنید
بر اساس قیمت
0 ریال
71500 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
 • اين طنابهاي فولادي مخصوص آسانسورهاي كششي بوده كه يك رشته كنف نيز در مركز خود دارند و مطابق با استاندارد DIN3062 توليد ميشوند. ضريب اطمينان بكار گرفته شده در طراحي سيم بکسلها بستگي به سرعت حركت و ظرفیت آسانسور دارد.

  موجود نیست
 • تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب و ساختار8x19 با IWRC با بکسل کشی معمول و با میزان کششی نرمال به مقدار 1770  می باشد. این سیم بکسل ها کشیدگی کمتری دارند وباوجود این مزیت معمولا درآسانسورهای هیدرولیک وآسانسورهای بدون موتورخانه استفاده می شود.

  موجود نیست
 • تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

  موجود نیست
 • تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با مغزی فولادی تقویت شده ، با بکسل کشی معمول و با میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. به علت وحودمغزی فولادی تقویت شده با یک مقطع عرضی فلزی بالاتر درهسته آن به همراه وضعیت ارتفاعی بسیارعالی، باعث می شودکه این نوع از سیم بکسل ها به راحتی در آسانسورهابا سرعت بالا و ارتفاع متوسط مورد استفاده قرارگیرد.

  موجود نیست
 •  تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

  موجود نیست
 • اين طنابهاي فولادي مخصوص آسانسورهاي كششي بوده كه يك رشته كنف نيز در مركز خود دارند و مطابق با استاندارد DIN3062 توليد ميشوند. ضريب اطمينان بكار گرفته شده در طراحي سيم بکسلها بستگي به سرعت حركت و ظرفیت آسانسور دارد.

  موجود نیست
 •  تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

  موجود نیست
 •  تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

  موجود نیست
 • اين طنابهاي فولادي مخصوص آسانسورهاي كششي بوده كه يك رشته كنف نيز در مركز خود دارند و مطابق با استاندارد DIN3062 توليد ميشوند. ضريب اطمينان بكار گرفته شده در طراحي سيم بکسلها بستگي به سرعت حركت و ظرفیت آسانسور دارد.

  موجود نیست
  • کیفیت بالا
  • طول عمر زیاد : سه برابر سیم بکسلهای معمولی
  •  نرم و انعطاف پذیر
  • طول عمر خستگی بالا (fatigue lifetime)
  • روغنکاری مخصوص گوستاوولف
  موجود نیست
 •   تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

  موجود نیست