فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
86000000 ریال
86000000 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
  • موتور گیربکس تیپ W140N شیندلر یک سیستم جمع و جوراست که طراحی آن مطابق با آخرین استاندارد تکنولوژی درخصوص چرخ دنده های حلزونی می باشد.این ذستگاه را می توان با استفاده از سیستم کنترلی VVVF تغییرات دامنه ولتاژو فرکانس، به صورت (Open Loop ) بدون استفاده از انکودر ویا به صورت (Close Loop ) با استفاده از انکودرو همچنین می توان در سیستم های دو سرعته راه اندازی نمود.

    موجود نیست