فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
54000 ریال
54000 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
  •  12، 20 و 24 رشته
  • دارای استاندارد CEو استاندارد ملی
  • سرعت تا 1.5 متر بر ثانیه و طول مسیر تا 70 متر
  • دارای 2 زوج رشته سیم بهم تابیده شیلددار مخصوص تبادل اطلاعات سریال
  • ولتاژ:  300/600V
  • محدوده دمای کاربرد:60°C 
  •  0.5 mm2 ~ 2 mm2اندازه :
  موجود نیست