فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
0 ریال
68000 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
  • تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

    موجود نیست
  • تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با مغزی فولادی تقویت شده ، با بکسل کشی معمول و با میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. به علت وحودمغزی فولادی تقویت شده با یک مقطع عرضی فلزی بالاتر درهسته آن به همراه وضعیت ارتفاعی بسیارعالی، باعث می شودکه این نوع از سیم بکسل ها به راحتی در آسانسورهابا سرعت بالا و ارتفاع متوسط مورد استفاده قرارگیرد.

    موجود نیست