فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
24500 ریال
52500 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
  •  تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

    موجود نیست
  • اين طنابهاي فولادي مخصوص آسانسورهاي كششي بوده كه يك رشته كنف نيز در مركز خود دارند و مطابق با استاندارد DIN3062 توليد ميشوند. ضريب اطمينان بكار گرفته شده در طراحي سيم بکسلها بستگي به سرعت حركت و ظرفیت آسانسور دارد.

    موجود نیست
  • اين طنابهاي فولادي مخصوص آسانسورهاي كششي بوده كه يك رشته كنف نيز در مركز خود دارند و مطابق با استاندارد DIN3062 توليد ميشوند. ضريب اطمينان بكار گرفته شده در طراحي سيم بکسلها بستگي به سرعت حركت و ظرفیت آسانسور دارد.

    موجود نیست