فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
34000 ریال
66000 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
 •  تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

  موجود نیست
  • کیفیت بالا
  • طول عمر زیاد : سه برابر سیم بکسلهای معمولی
  •  نرم و انعطاف پذیر
  • طول عمر خستگی بالا (fatigue lifetime)
  • روغنکاری مخصوص گوستاوولف
  موجود نیست