فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
71500 ریال
71500 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
  •  تحمل بارباتعداد سیم های 152 رشته با ترکیب وساختار 8X19 با هسته فیبری، درصورت بکسل کشی معمول وبا میزان کششی نرمال به مقدار 1570 می باشد. این سیم بکسل ها دربسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

    موجود نیست