جعبه روزیون آریان کارکدک

  • مجهز به برد الکترونیکی کارکدک جهت کاهش سیم های ارتباطی تراول کابل
  • دارای باطری جهت تامین برق آژیر و لامپ اضطراری داخل کابین (در مواقع قطع برق)
  • دارای کلید قطع اضطراری جهت ممانعت از حرکت ناخواستۀ آسانسور
  • دارای کلید انتخاب وضعیت نرمال و رویزیون برای آسانسور
  • دارای کلیدهای فشاری برای حرکت آسانسور در وضعیت رویزیون ورودی و خروجی ها
  • مجهز به کلید RUN جهت افزایش ایمنی
  • مجهز به آژیر
  • استفاده از مارکینگ استاندارد برای نامگذاری ترمینالها و ارتباطات مربوط به مشتری
  • دارای جعبه مقاوم با رنگ الکترواستاتیک
  • استفاده از ترمینالهای استاندارد با تفکیک رنگ ، برای جدا سازی سطوح مختلف ولتاژ

توضیحات